• Tłumacz języka migowego
BIP

Gromada Zuchowa

Zuchy 3 Gromada Zuchowa „Słoneczka"

3 Gromada Zuchowa „Słoneczka" działa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młodowie.
Należą do niej uczniowie z klas 1-3. Gromada jest koedukacyjna.

Posiada totem i tablicę informacyjną. Barwy gromady to żółty kolor. Cała gromada jest umundurowana.Zuchy biorą czynny udział w życiu szkoły i Hufca ZHP Lubaczów. Reprezentują szkołę na szczeblu gminy i powiatu,chętnie uczestniczą w spotkaniach gromady, nabywają wiedzę na temat tradycji i obrzędowości harcerskiej, poznają Prawo Zucha, zaznajamiają się z ideami harcerskimi,chętnie zdobywają gwiazdki zuchowe oraz uczestniczą w wyjazdach i biwakach.

Zuchy z naszej Gromady

Zuchy z Gromady są bardzo zżyte i dobrze czują się w swoim towarzystwie. Dzieci nie sprawiają kłopotów wychowawczych.

Drużynowa pwd: Alina Kornaga
Drużynowa: Marta Żak

Zuchowe formy pracy :

  • Zuchy na konkursieZuchowe znaki, zwyczaje, obrzędy i tajemnice.
  • Gawęda i jej formy wymienne.
  • Zwiad. Gry i ćwiczenia. Majsterki zuchowe.
  • Piosenki i pląsy.
  • Pożyteczne prace.
  • Wycieczka, wyprawa, biwak.

do góry