• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Szkoła Podstawowa/Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Pedagog Szkolny mgr Monika Antonik

Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024:

  • Poniedziałek 8.00 – 13.30
  • Wtorek 10.20 – 14.25 
  • Środa 8.00 – 15.15
  • Czwartek 8.00 – 15.15
  • Piątek 8.00 – 10.00

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

do góry