• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla Rodziców/Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Świetlica w naszej szkole to miejsce, w którym uczeń przyjemnie spędza czas wolny.
Uczestniczy w różnych zajęciach, zdobywa wiedzę i umiejętności, może także obrobić lekcje .
Może zawsze liczyć na pomoc nauczyciela.

Godziny pracy świetlicy

Świetlica szkolna dostępna jest dla uczniów w godzinach:

  • 7:00 - 8:00 świetlica poranna / dyżur
  • 10:30 - 16:00 zajęcia z: mgr Pałczyński Robert, mgr Wojtyszyn Jadwiga, mgr Dudek Małgorzata, mgr Kornaga Alina, mgr Antonik Małgorzata,

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zakończonych zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej powinno również sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Organizowanie różnego rodzaju zajęć daje podopiecznym możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz wzbogacanie wiedzy. Świetlica to miejsce do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Do świetlicy szkolnej zapisywani są uczniowie Szkoły Podstawowej:

  • którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
  • dojeżdżający do szkoły z okolicznych miejscowości.

Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami świetlicy.

Zapisy dzieci na następny rok szkolny odbywają się przez cały miesiąc maj i do połowy czerwca w danym roku szkolnym.

do góry