• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Biuletyn Informacji Publicznej/Informacja nieudostępniona

Informacja nieudostępniona

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP

jest udostępniana poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu (tablica ogłoszeń) oraz na wniosek zainteresowanego (wniosek należy złożyć w sekretariacie).

OPŁATY:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli jednostka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 z późn. zm.)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Szkoły Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego, Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik.

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 z późn. zm.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2023-06-19 16:23
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Halina Sioma 2023-06-19 16:25
Zatwierdzenie
Halina Sioma 2023-06-19 16:25
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry