• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Aktualności/Opłaty za wyżywienie

Opłaty za wyżywienie

Szanowni Rodzice,
informujemy, że z powodu nieobecności dziecka w szkole, wynoszącej jeden lub więcej dni,
może nastąpić zwrot kosztów wyżywienia. Fakt nieobecności dziecka musi jednak zostać
zgłoszony z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 9.00 (w dni robocze na nr
telefonu 16 632 17 91
Jeśli nieobecność dziecka została zgłoszona przez rodzica po godzinie 9.00 danego dnia
roboczego, odliczenia dokonuje się dopiero od drugiego dnia po dniu zgłoszenia.
Zwrot kosztów wyżywienia dziecka możliwy jest w formie odpisu.

UWAGA!
Opłata za posiłki będzie pobierana w środę i w piątek od godziny 7.00 do 10.00 w sali nr 2
(na parterze).

do góry